MuseScore

I december 2022 blev MuseScore version 4.0 frigivet. Denne version kom med et nyt (forbedret) design og et helt nyt afspilningssystem med samplede instrumenter og stemmer istedet for MIDI lyd.

Ændringerne fra MuseScore version 3.6 til version 4.0 er omfattende og har desværre ikke uventet en lang række 'børnesygdomme' - bl.a. er dynamik, balance mellem instrumenter og ikke mindst synkronisering mellem nodebilledet og den afspillede lyd ikke helt på plads.

Jeg vil derfor anbefale, at brugere som kun anvender MuseScore til korøvelser ikke opdaterer til MuseScore version 4, men bliver på version 3.6.2.

Udviklerne af MuseScore arbejder utrætteligt på at udbedre problemerne, men der går nok et par mindre versioner af programmet før det bliver fuldt tilfredsstillende til øvebrug.

Indtil videre vil jeg stadig udgive nye noder med version 3.6.2

 

MuseScore er designet til at skrive noder, men egner sig fortrinligt til at indøve sang.

Programmet findes både til Mac og Windows.

Med MuseScore er det bl.a. muligt at:

• følge tekst og node samtidigt
• ændre tempo
• ændre styrken mellem de forskellige stemmer og akkompagnement
• repetere kortere sekvenser af takter

Jeg har i juli 2016 skrevet en mere udførlig vejledning i MuseScore for korsangere som kan hentes HER. (PDF format)

Har du en Ipad/iPhone eller Android tablet/smartphone skal du bruge MuseScore Songbook. En kort vejledning findes her

Nedenfor er en ældre og kortere introduktion til MuseScore:

I det følgende forudsættes at du har installeret MuseScore 2.0 på din Mac eller PC og at programmet er åbnet.

Musescore musikfiler kan genkendes på filnavnsendelsen ".mscz".

I programmet åbnes f.eks filen: "Domine Jesu" fra Mozarts Requiem:

Du vil i første omgang kun have brug for at indstille enkelte ting.

1. Lydstyrken for de enkelte stemmer (Mixer)
2. Lyd tilknyttet de enkelte stemmer (Mixer)
3. Tempo (Afspilningspanel)
4. "Navigation" (den røde pil) er praktisk for hurtig navigering i større værker.

 

Under menupunktet "Vis" vil du få brug for at vælge "Mixer":

 
Her kan du ændre lydstyrken for hver enkelt stemme ("Vol"). Jeg foretrækker at dæmpe alle andre stemmer end min egen, f.eks. "kl. 12".

Jeg har her skruet op for Baslinjen til "kl 3". (grøn pil).

Hvis du ønsker det kan du lukke helt for andre stemmer ved at klikke på firkanten ud for "Stum" for pågældende stemme (blå pil).

Du kan vælge et vilkårligt instrument for hver stemme. Jeg har fundet frem til at Clarinet passer bedst for mig (rød pil).

Du kan også vælge at dele stemmerne sådan at din stemme f.eks. høres i højre højtaler (sort pil: forskydes f.eks. til "kl. 3") og resten af stemmerne i venstre højtaler (sort pil: forskydes f.eks. til "kl. 9") . og "Afspilningspanel":

  hvor du kan ændre tempo på afspilningen.


 

Afspilningsknappen i programmets øverste linje bruges til at starte og stoppe afspilningen og gå tilbage til start (blå pile).

UndeUnder afspilningen følger en blå linje afspilningen ned gennem hele systemet - desværre ikke efter takslag, men efter afspillet node. Dette kan virke forvirrende når der er forskellige nodeværdier i de forskellige stemmer.

I noden vælger du den node eller pause hvor afspilningen skal starte. I afspilningspanelet trykker du på start loop:

I noden vælger du den node eller pause hvor afspilningen skal stoppe og trykker på stop loop i afspilningspanelet.

Afspilningen vil herefter kører kontinuerligt i ring.

Markeringen fjernes igen ved at trykke på symbolet mellem start og stop i afspilningspanelet.

Yderligere vejledning til brug af programmet findes på Musescore hjemmeside.