MuseScore Songbook

English version

MuseScore Songbook er en App som kan afspille MuseScore filer på Android tablets/smartphones og iPad/iPhone. App'en er ideel til (kor)stemme øvelser. Du kan øve hvor og hvornår du vil, blot din enhed har internetforbindelse eller du har gemt nodefiler i MuseScore Songbooks indbyggede nodebibliotek.

App'en kan kun afspille nodefiler, men de vigtigste funktioner til øvning af korstemmer findes, så som justering af balancen mellem stemmerne, tempo og transponering. For at kunne skrive eller rette i noderne kræves det fulde MuseScore 2.0 program, som findes til Mac og Windows PC. Dette program er gratis.

App'en koster i skrivende stund under kr. 50 og kan købes i Google og Apples respektive App stores.

MuseScore.org har et brugerforum hvor igennem man får adgang til nodefiler fremstillet af medlemmer af forummet. Det kræver at man har en konto og at man logger ind(!) Det er gratis at oprette og bruge en konto.

Alternativt kan man finde MuseScore nodefiler på nettet f.eks. på min hjemmeside. Jeg har foreløbigt for enkelte værker lavet særlige smartphone/iPhone venlige sider, dvs hvor tekst og links umiddelbart kan læses på en lille skærm. F.eks. http://www.cafe-puccini.dk/italien.htm. (Det er muligt at lave sider som tilpasser sig den enhed som læser siden, men det har jeg ikke haft tid til at undersøge nærmere).

Her er en kort introduktion til MuseScore Songbook. Det forudsættes at du har installeret MuseScore Songbook på din tablet eller smartphone.

De viste eksempler er fra en iPhone5. Skærmen på en iPhone er lige det mindste, men det fungerer trods størrelsen alligevel rimeligt godt.


Jeg har fra Safari browseren på min iPhone valgt http://www.cafe-puccini.dk/italien.htm

De aktive links på siden vil hente MuseScore filen for hver sang

Lad os som eksempel sige, at jeg gerne vil øve Bruckners "Locus Iste".

Jeg trykker på linket (Locus Iste)
Safari browseren er nu klar over, at filen er en MuseScore fil og at der findes en App på min iPhone som kan læse filen.

Den tilbyder derfor at åbne MuseScore Songbook og hente filen Locus_Iste.mscz til MuseScore Songbook.

Jeg trykker derfor på: "Åbn i "Songbook"" iPhone's skærm er for lille til, at det er hensigtsmæssigt, at læse noderne når iPhonen er på højkant. Jeg vender derfor min iPhone vandret.

Skærmen har udover selve nodebilledet syv symboler, som hver dækker over en funktion.

- Lukker noden med retur til lokalt bibliotek
- Spoler tilbage til starten på noden
- Afspiller noden
- Formindsker/forstørre nodebilledet
- Transponerer noden
- Ændrer tempo på afspilningen
- Indstiller balancen mellem stemmer m.m.

Som standard vises den første stemme i MuseScore nodefilen, dvs. oftest sopran.
Nu synger jeg bas, så jeg vil derfor ændre nodebilledet, så jeg kun kan se bas-noden. Var det en tablet/iPad enhed, kunne jeg have valgt at se alle stemmer, men det er der ikke plads til på en iPhone.

Jeg trykker derfor på øje-symbolet - først det grå øje ud for "Bass", hvorved bas-noden gøres synlig, dernæst på det blå øje ud for "Soprano", hvorved sopran-noden gøres usynlig.(Hvis du ønsker at høre metronom slag under afspilning, kan du aktivere metronom ved at trykke på højtaler symbolet i det grå "Metronome" afsnit af skærmen).

For at få bas-stemmen tydeligere skruer jeg ned for sopran-, alt- og tenorstemmerne, og skruer tilsvarende op for bas-stemmen. Det sidste er særlig relevant i noder, hvor der er klaverakkompagnement.


Jeg er nu klar til at øve "Locus Iste".

Imidlertid synes jeg at kun én nodelinje pr. skærmbillede er for lidt. Jeg vil gerne kunne se flere takter.Ved tryk på   - kan nodebilledet gøres større eller mindre. Som standard er nodebilledet stort. Ved at trykke på de små ottendedelsnoder ændres nodebilledet, så der nu kan ses to nodelinjer.


Tryk på symbolet og afspilning af noden begynder.
Bemærk den blå blok som bevæges hen over noderne under afspilning. Blokken flyttes med nodeværdien, men aldrig mindre end et taktslag.

"Locus Iste"'s allegro moderato udgør ikke de store udfordringer tempomæssigt, men der er værker hvor kombinationen af noder, tekst og tempo er noget af en udfordring indtil ens stemme "sidder fast"

Ved at trykke på metronomsymbolet har du mulighed for at ændre afspilningstempoet.


Endeligt skulle man af en eller anden grund ønske at øve stykket i en anden toneart, kan noden transponeres op eller ned ved at trykke på symbolet.

God fornøjelse!

12. april 2015