J.P.E. Hartmann

 (1805–1900)
        Version Chorus Soranus
I våren knoppes en lind MuseScore PDF   2020.06.21 Ch4 028
Snart er natten svunden MuseScore PDF   2020.04.12 Ch4 035

MuseScore filerne kræver MuseScore 3.4 - MuseScore version 3.4 or later is required